Make your own free website on Tripod.com
?ZabytkiHistoriaZdjęciaGawędaŻydziLegendyLinkiAutorzy

wróć do GAWĘDA>>

Rys historyczny Chóru "Dzwon" przy parafii Św. Bartłomieja w Opocznie.


        Chór "Dzwon" powstał w 1948r. Proboszczem parafii Św. Bartłomieja był wówczas ks. prałat Władysław Gąsiorowski.
        W styczniu 1948r. organista p. Stanisław Piątkowski rozpoczął organizowanie chóru męskiego 4-ro głosowego liczącego około 40 osób. Nauka śpiewu odbywała się dwa razy w tygodniu w prywatnym mieszkaniu p. organisty Piątkowskiego.
        Pierwszy raz chór wystąpił w Święta Wielkanocne w 1948r.
        W okresie prowadzenia chóru przez p. Piątkowskiego w latach 1948-1974 był również zorganizowany chór żeński i chór mieszany.
        W marcu 1973r. chór "Dzwon" obchodził 25 - lecie powstania. We wrześniu 1974r. po przejściu na emeryturę p. Piątkowskiego, prowadzenie chóru przejął obecny organista p. Grzegorz Tulin, który prowadzi chór do dnia dzisiejszego. Liczba członków chóru wynosi obecnie 35 osób.
        W okresie 50 - lecia, pracami organizacyjnymi związanymi z działalnością chóru "Dzwon" zajmowali się prezesi: w latach 1949-1963 p. Bolesław Kupis, w latach 1963-1993 p. Czesław Otwinowski, od 1993r. do chwili obecnej p. Jan Dębowski.
        Wymienić tu wypada nieżyjących członków chóru w liczbie 31 osób. A oto oni: Stefan Niemiec, Marian Łukasik, Leon Gruszczyński, Stanisław Ślifierski, Jerzy Stępień, Bolesław Kupis, Bogdan Łukasik, Emil Kosecki, Stanisław Łukasik, Jerzy Ksyta, Stanisław Piątkowski, Robert Listopadzki, Mieczysław Konaszewski, Władysław Wiaderny, Bogumił Kłodziejczyk, Józef Tomczyk, Feliks Krych, Wincenty Woźniak, Marian Zięba, Eugeniusz Gruszczyński, Konrad Baranowski, Mieczysław Dudek, Antoni Goryczko, Józef Dacz, Tadeusz Gross, Zdzisław Spasiński, Zenon Drążkiewicz, Stanisław Białas, Jerzy Madej, Paweł Chudzicki, Tadeusz Ignerowicz.
        Po śmierci proboszcza ks. prałata Władysława Gąsiorowskiego w 1954r., proboszczem został ks. kanonik Piotr Jaroszek do 1990r. a następnie ks. kanonik Adam Zając do 1997r. Z dniem 24. 08. 1997r. parafię przejął ks. kanonik Jan Wojtan nie szczędząc nam słów uznania i otuchy co do dalszej działalności. Księżmi opiekującymi się chórem "Dzwon" byli: ks. Józef Lipidalski, ks. Bogdan Doliński, ks. Andrzej Wróblewski, ks. Leszek Sokół i obecnie ks. Robert Sionek. Główna działalność chóru dotyczy występów podczas:

W opracowaniach chóru miały miejsce pieśni łacińskie, jutrznie, msze łacińskie Lachmana, Grubera, Furmanika.
        Inną formą działalności chóru są wyjazdy do innych parafii. Były to m.in. wyjazdy do:

        29.01.1971r. zorganizowano przy narracji Słowa Bożego przez ks. Dolińskiego koncert kolęd w wykonaniu chóru żeńskiego, męskiego i mieszanego, którymi dyrygował i grał na organach p. Stanisław Piątkowski, co kontynuowane jest do dnia dzisiejszego.
        Kończąc ten krótki rys historyczny, członkowie chóru składają serdeczne Bóg zapłać wszyskim, którzy w okresie 50-lecia przyczynili się do istnienia i możliwości występowania naszego chóru.

Powrót na górę strony

wróć do GAWĘDA>>

 

<Zabytki> <Historia> <Zdjęcia> <Gawęda> <Żydzi> <Legendy> <Linki> <Autorzy>