Make your own free website on Tripod.com
?ZabytkiHistoriaZdjęciaGawędaŻydziLegendyLinkiAutorzy

Waldemar Ireneusz Oszczęda

Włodzimierz Koperkiewicz 05 lipca 2004 entuzjasta zbliżenia polsko - słowackiego i przyjaciel Słowacji, urodził się dnia 23 września 1959 roku w Opocznie na Kielecczyźnie w rodzinie Ireny z domu Matynia i Władysława Henryka Oszczędy, z zawodu bibliotekarki i drukarza. Jego środowisko rodzinne było więc nadzwyczaj sprzyjające zainteresowaniu książką.

Dzieciństwo i pierwsze lata młodości spędził w Opocznie skąd po ukończeniu szkoły podstawowej w 1974 roku wyjechał do Radomia gdzie kontynuował naukę w Technikum Drogowym. W pięć lat później (1979), dzięki osiągnięciom w nauce szkolnej i prawidłowemu ukierunkowaniu przez wychowawczynię, mgr Annę Nogaś oraz dyrekcję szkoły, podjął studia na Politechnice Warszawskiej. W tym samym roku uzyskując akceptację i stypendium z Ministerstwa Szkolnictwa wyjechał z kraju na studia zagraniczne do Wyższej Szkoły Komunikacji i Łączności w mieście Žilina na Słowacji (była Czecho-Słowacja). Wyższe studia techniczne ukończył z powodzeniem w 1984 roku i uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego w specjalności budowa dróg i mostów kołowych. W czasie studiów założył rodzinę, z którą mieszka do chwili obecnej w Žiline.

W 1986 roku podjął pierwsze próby współpracy ze słowackimi pismami regionalnymi z którymi najintensywniej współpracował w latach 1992-94 publikując aforyzmy, humoreski, swoje opinie. W tym samym czasie regionalne pismo polskie "Tygodnik Piotrkowski" drukuje jego słowackie felietony.

W 1996 roku podjął trwającą do dziś współpracę ze Staszowskim Towarzystwem Kulturalnym i jego prezesem dr Maciejem Andrzejem Zarębskim, przyjmując miłe obowiązki słowackiego korespondenta miesięcznika "Goniec Staszowski".

W tym samym roku w Bibliotece Staszowskiej ukazał się zbiór bajek i powieści słowackich w jego wyborze, tłumaczeniu i opracowaniu. W kwietniu 1998 roku praca Waldemara Oszczędy zdobyła drugie miejsce w dziale prozy w ogólnopolskim konkursie literackim "Słowacja bliższa Polsce" organizowanym przez Ambasadę Republiki Słowackiej w Polsce i polskie instytucje kulturalne. Było to znaczące osiągnięcie twórcze ponieważ najwyżej oceniona została tylko praca doświadczonego, zawodowego literata i wykładowcy literatury.

W swoich książkach, Waldemar Oszczęda daje się poznać jako znawca, miłośnik folkloru, historii i dnia dzisiejszego Słowacji. Napisane przez niego książki są bogato ilustrowane rysunkami córki Nadii oraz zdjęciami autorstwa mgr Milana Koseca z Žiliny (druga książka).

W latach 1994-95 samodzielnie redagował i wydawał pisemko "Skierka" przeznaczone dla Polaków żyjących na Słowacji, której pojawiło się 14 numerów. Od 1996 roku współpracuje korespondencyjnie z polskim miesięcznikiem PIK ( Piotrkowski Informator Kulturalny ) i później z redakcją "Gońca Świętokrzyskiego" w Kielcach.

W 1998 roku doprowadził do nawiązania kontaktów przyjaźni pomiędzy słowackim miastem Bytča i rodzinnym Opocznem. Jego zainteresowania, działalność i osiągnięcia prezentowano m.in.w Instytucie Słowackim w Warszawie, TV Łódź, I programie Polskiego Radia, w Radiu Kielce.

Publikacje książkowe: Po drugiej stronie Tatr (1996), Słowacja trochę bliżej czyli ciekawostki słowackie (1999), Impresje słowackie (2001), Wieści ze Słowacji (2002).

strona internetowa Waldemara Oszczędy


Powrót na górę strony

 

<Zabytki> <Historia> <Zdjęcia> <Gawęda> <Żydzi> <Legendy> <Linki> <Autorzy>