Make your own free website on Tripod.com
?ZabytkiHistoriaZdjęciaGawędaŻydziLegendyLinkiAutorzy

wróć do HISTORIA>>

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"


W zbiorach Muzeum Regionalnego w Opocznie, znajduje się pamiątkowy sztandar zapomnianej już dzisiaj organizacji "Towarzystwo Gimnastyczne <Sokół>" - oddziału Opoczno. Widnieje na nim napis "Hej bracia kto ptakiem przelecieć chce świat niech skrzydła sokole od młodych ma lat" i było mottem Opocznian należących w okresie międzywojennym do tej ogólnopolskiej organizacji. Fotografie wielu z nich, znajdują się w zbiorach opoczyńskiego muzeum. Przeglądając te stare, pożółkłe fotografie na myśl przychodzą lata gdy "Sokół" działał i był jednym z elementów życia społecznego ówczesnego Opoczna.
Tradycje sokolstwa polskiego sięgają połowy XIXw. Pierwsze gniazda "Sokoła" utworzone zostały na ziemiach zaboru austriackiego. "Sokół" powstał dla hartowania ducha i ciała do walki o niepodległość narodu. W okresie I wojny światowej sokoli brali udział w czynie zbrojnym na terenie Francji i Belgii oraz w wypadkach listopadowych 1918r. W okresie powojennym pozostał wierny swej idei - dobrowolnej, bezinteresownej służby ojczyźnie. Pisano, że "Dzisiaj poświęca on swoją pracę wzmożeniu sił odbudowanego już Państwa. /.../ W gimnastyce, sportach /.../ widzimy szkołę cnót rycerskich, odwagi cywilnej i wojskowej, szkołę wyrabiającą koleżeństwo i społeczną odwagę a przede wszystkim zręczność i sprężystość fizyczną tak niezbędną żołnierzowi - słowem najlepsze przygotowanie przedwojskowe i trening powojskowy."
Opoczyńskie gniazdo "Sokoła" powstało stosunkowo późno bo dopiero w 1926r. Przewodniczącym był Jan Włoszczewski, naczelnikami Stanisław Kunkel, Bolesław Śląski, Maria Borowska. W Opocznie Towarzsytwo Gimnastyczne posiadało sokolnię na ul. Szewskiej w której odbywano zbiórki, ćwiczono, organizowano zabawy taneczne. Jak wyglądała całoroczna praca opoczyńskiego "Sokoła". Z zachowanych sprawozdań wynika, że członkowie "Towarzystwa Gimnastycznego" brali udział w różnych uroczystościach państwowych i religijnych - w święcie 3 Maja /nabożeństwo, defilada, pokazy gimnastyczne na rynku/, święcie 11 listopada /uroczystości państwowe, żałobna procesja na cmentarz wojskowy/
Prowadzili oczywiście też działalność sportową - brali udział w ćwiczeniach gimnastycznych, rozgrywali mecze piłki nożnej, uczestniczyli w sportowych konkursach wspólnie ze "Strzelcem" i strażakami. Brali udział w obchodach święta morza, urządzali "wieczorki kościuszkowskie", zebrania towarzyskie - opłatkowe, święcone jajko oraz zabawy taneczne. Ważnym wydarzeniem w życiu tej organizacji było poświęcenie sztandaru w dniu 6. 06. 1930r. ofiarowanego przez "grono niewiast opoczyńskich." Uroczystość ta powiązana była ze zlotem okręgowym. Pisano o niej "W dniu 8-go VI 1930r. cichy zazwyczaj, choć głośny z historii Polski gród Kazimierzowski zaroi się od wczesnego rana setkami karmazynowych koszul i konfederatek przybranych strojnie w sokole pióra". Mimo tradycji, starań "Sokół" w Opocznie borykał się z trudnościami wynikającymi z dosyć małej liczby członków, "niezrozumienia przez niektórych idei sokolej" i innych.
Czy opocznianie zaangażowani w działalność "Sokoła" rzeczywiście osiągnęli swój cel o którym tak pisali "Przepojeni na wskroś głębokiemi hasłami narodowemi, będziemy się starali o to, aby sobie zasłużyć na miano sumiennych spadkobierców i aby chciano nas naśladować". Na pewno dla wielu były to niezapomniane do dzisiaj lata, lata młodości i radości.

Lidia Świątek


Powrót na górę strony

 

wróć do HISTORIA>>

<Zabytki> <Historia> <Zdjęcia> <Gawęda> <Żydzi> <Legendy> <Linki> <Autorzy>