Make your own free website on Tripod.com
?ZabytkiHistoriaZdjęciaGawędaŻydziLegendyLinkiAutorzy

wróć do GAWĘDA>>

Rodowód nazwy naszego miasta OPOCZNA

Jest wiele tradycji ustnych i pisanych na temat pochodzenia nazwy miasta Opoczno. A oto i one:

  1. Encyk1opedia podaje, iż nazwa "OPOCZNO" pochodzi od nazwy "OPOKA" -kamień utworzona przy użyciu przyrostka "zno" Dalej są wyjaśnienia, że Opoczno zbudowano na opoce kamiennej (wapiennej) stąd właśnie pochodzi ta nazwa.
  2. Najstarsi mieszkańcy "Opoczna" w ustnej tradycji podają, iż nazwa miasta pochodzi od słowa "ODPOCZYWAĆ", gdyż Król Kazimierz Wielki przyjeżdżał tutaj na odpoczynek i dawniej nasze miasto pisało się "ODPOCZNO".
  3. Jeszcze inni najstarsi Opocznianie powiadają, iż przez Opoczno "przecho-dziły i krzyżowały się szlaki hand1owe" re1acji: Wschód - Zachód. Wędrujący kupcy ze swoimi karawanami na wzgórku nad rzekami: Wąg1anką i Drzewiczką zatrzymywali się dla odpoczynku, aby tutaj zażyć kąpieli, napoić zdrożone konie itp. Stąd też ma pochodzić nazwa miasta od słowa "ODPOCZYNEK".
  4. Ze starych dokumentów wynika, że nazwa "Opoczno" pochodzi od starosłowiańskiego zapomnianego już imienia "Opocza". Właśnie w kopii dokumentu z 1284r. nazwa naszego miasta została zanotowana jako "wieś Opocza".

W naszej Ojczyźnie jest kilka miejscowości, które pochodzą od starosłowiańskiego imienia "OPOCZA" i w temacie swej nazwy posiadają:
"OPOCZ…" .Np. wieś "OPOCZKA" w dawnym powiecie Jędrzejów, wieś "OPOCZKA" w dawnym powiecie Kraśnik, wieś "Opoczka" w dawnym pow. Bystrzyca Kłodzka, przysiółek "Opoczka" w dawnym pow. Świdnica, wieś "Opoczki" w dawnym powiecie Aleksandrów Kujawski oraz wieś "Opoczyska" w dawnym powiecie Szczecinek.
Nazwa skupiska ludzkiego (miasto lub wieś) powtarza się na terenie Słowiańszczyzny i tak:

  1. Miasto a nazwie "Opoczno" istnieje na terenie dzisiejszego Państwa Czeskiego i pisze się "OPOĆNO".
  2. Wieś "OPOCZNO - CHWAŁOWICE koło Iłży.
  3. Osiedle OPOCZNO położone na linii pomiędzy Moskwą a Leningradem, które tra-gicznie zapisało się w życiorysach Żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych oraz działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdyż w miejscu zwanym: "Wypoczynkowy Obóz Leśny - przy Osiedlu Opoczno" już w listopadzie i grudniu 1944r. przywieziono tutaj cztery transporty, razem 4893 DUSZE Polskie: z Sokołowa Podlaskiego (jeniecki obóz przemysłowy nr 173), Lub1in (obóz nr 43) i z Przemyśla (obóz nr 49). Przetrzymywano tutaj osoby bez wyroku sądowego, a wyłącznie na podstawie dyrektyw "Państwowego Komitetu Obrony" i rozkazów NKWD. Bardzo wydatnie pomagały w tej materii i Polskie Urzędy Bezpieczeństwa i Milicja.
    Przebywali tam również uwięzieni i Mieszkańcy Opoczna. Jednostki pow-róciły po kilku latach jak np. żołnierz AK por. Jerzy Kucharski z u1.Cichej nr 1. Natomiast jego brat pozostał tam już do "Sądnego Dnia". Śp. (+1996r.) inż. Lech Stolle z ul. Spacerowej (blok OZMO). Takich zgasłych istnień ludzkich na tej nieludzkiej ziemi jest wiele. Bóg tylko zna ich imiona nazwiska i adresy rodzin, gdyż zbrodnie starannie ukryto. Panie świeć nad Ich Duszami! (zobacz też tu)
Powrót na górę strony

 

wróć do GAWĘDA>>

<Zabytki> <Historia> <Zdjęcia> <Gawęda> <Żydzi> <Legendy> <Linki> <Autorzy>